Leisure Leagues FAQ

Všeobecné otázky

Čo v prípade, ak chcem podať sťažnosť na svoju ligu?
Sťažnosti berieme veľmi vážne. Pre podanie sťažnosti prosím pošlite email vedúcemu ligy na kontakt uvedený v sekcii Kontakty.